Rånässalongen IVPARK LEK” uppmärksammar släktskapet mellan konsten, kärleken och leken. Det finns en gränslös kraft i förmågan att leka – att utveckla tillit, tolerans och samförstånd. Att leka är att vara människa, på riktigt!

Idéella nätverket för Rånässalongen:
Mai Lundell, Distingo, projektledare/koordinator, utställningskurator, 2mailundell@gmail.com
Susanne Parnemar, fil.mag. konstvetenskap, katalog: layout&texter susanne.parnemar@gmail.com
Ulf Wisell, VD, Rånäs slott, ulf.wisell@ranasslott.se
Rebecca Liljefors, formgivare, konstnär, hemsida
Casten von Otter, prof.emeritus i sociologi, invigningstalare, kulturpersonlighet i Roslagsakademin
Ing-Marie Sandström, rådgivare och verksamhetsutvecklare inom besöksnäring, volontär, utställningsvärd
Ylva Ekman, konstnär,  ylvaekman@gmail.com
Kent Wahlbeck, konstnär,  kent@wahlbeck.com

Konstnär Camia PIA har designat årets utställningsprofilering inkl. annonser mm.

Vi vill tacka alla som bidragit till att vi kan förverkliga Rånässalongen med engagemang och idéer och framförallt alla medarbetare på Rånäs Slott. Speciellt  stort tack till Willem Barendse och Aulikki Lundgren.

Utställningen stöds av Stockholms Läns Landsting, Roslagen Sparbanks Stiftelser, Norrtälje kommun, Nordiska Kulturfonden och Sensus.

Vi vill även tacka Magasin Skärgård för annonsstöd.

ranas-logo  cid_1553752  norrtalje_rgb_vanster  Sensus-grå  tidningshuvud_original_cs2

Bild och filmmaterial från Rånässalongen I – III

Filmer från tidigare utställningar är producerade av Marianne Johansson, Medialine

Rånässalongen III, 2016, ”Gränsfall – är vi ute eller inne? ”
Årets tema handlar om en fortsatt resa som bygger på tidigare teman, ”Förnuft och Känsla”, 2014 och  ”Magiska rum”, 2015. Gränsfall-temat tar avstamp från situationen i världen där gränser rivs och byggs upp i allt mer frenetisk takt – men där konsten ter sig alltmer gränslös – till en viss gräns.

Rånässalongen II, 2015, “Magiska rum”

Rånässalongen I, 2014, “Förnuft och känsla”.